Sesiunea 2014 de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2014, la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru arma “pompieri”, unde sunt propuse spre a fi scoase la concurs 160 locuri, astfel:

- Facultatea de Pompieri - 35 locuri – bărbaţi, din care 1 loc pentru etnia rromă;

- Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 125 locuri subofiţeri pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi, din care 2 locuri pentru etnia rromă.

De asemenea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2014 pentru specialităţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale (locuri pentru I.G.S.U.), unde pot candida şi femei.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba romană scris şi vorbit;

c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f)să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j)nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k)să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

l)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

m)să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

n)să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Cererile de participare la concursurile de admitere pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se primesc de către Biroul Resurse Umane până la data de 21 iulie 2014.

Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se desfăşoară în două etape, conform graficului stabilit de către Comisia de admitere a şcolii.

Pentru relaţii suplimentare puteţi accesa următoarele adrese de web:

www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro, sau vă puteţi adresa la sediul I.S.U. “Porolissum” Sălaj, Biroul Resurse Umane din municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 ori la telefonul 0260.611212, interior 27112 sau 27113.--------------------------------------------------------------------------------------------


Incendiu anexa in Rodina

În data de 02.04.2014, la ora 16.30, Garda de intervenţie Cehu Silvaniei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj a fost solicitată să intervină la un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (şură) din localitatea Rodina.

Cauza probabilă a fost o tigară aruncată aprinsă lângă plantele furajere din anexă. Au ars aproximativ 40 mp de acoperiş, lemne de foc şi alte bunuri depozitate (articole de îmbrăcăminte, 2 biciclete, scule de grădinărit şi electrocasnice).--------------------------------------------------------------------------------------------


Ziua Protectiei Civile 2014

La 28 februarie sărbătorim Ziua Protecţiei Civile, moment aniversar, data când Regele Carol al II-lea, prin “Înalt Decret Regal nr. 468" a aprobat în anul 1933, Regulamentul Apărării Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejarii populatiei civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primului razboi mondial, constituind actul de naştere al Protecţiei Civile în România. Protecţia civilă avea ca scop limitarea efectelor bombardamentelor asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor.

De-a lungul anilor, indiferent ce denumire a purtat şi din ce structură a făcut parte, Protecţia Civilă a desfăşurat o intensă activitate, s-a dovedit utilă şi a slujit numai intereselor naţionale, protejând vieţi, bunuri materiale şi valori de patrimoniu.

Sub acest aspect sunt relevante profesionalismul, cutezanţa şi devotamentul manifestat de personalul ce încadrează această structură, atât în cel de-al doilea război mondial, cât şi pe timpul numeroaselor dezastre: inundaţiile catastrofale din anii 1970, 1975, 1999, 2000, 2001, 2008 şi 2010, cutremurul devastator din 1977, accidentul aviatic de la Baloteşti din 1995, numeroase accidente tehnologice, etc

Începând cu data de 15 decembrie 2004, activitatea de protecţie civilă se desfăşoară la nivel national în cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta iar la nivelul judetului nostru în cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “POROLISSUM” al Judetului Sălaj.

Ziua Protecţiei Civile găseşte astăzi arma „protecţia civilă” în structura Ministerului Afacerilor Interne, care împreună cu pompierii militari formează structura profesionistă pe linia situaţiilor de urgenţă şi în cooperare cu celelalte structuri de poliţie, jandarmerie, acţionează cu eficienţă, profesionalism şi rapiditate pentru îndeplinirea misiunilor specifice stabilite în competenţă, având ca obiectiv prioritar interesele cetăţeanului.

Astăzi, la cei 81 de ani de existenţă, Protecţia Civilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘’Porolissum’’ al Judeţului Sălaj, se prezintă ca o structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor.

Pentru a marca acest eveniment Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj va organiza şi desfăşura o serie de activităţi vineri, 28 februarie 2014, va fi declarată „Ziua porţilor deschise” la sediul ISU şi al subunităţilor ocazie cu care sunt invitaţi să participe cei interesaţi care vor putea să vadă expusă tehnica de luptă, se vor primii în vizită copii de la mai multe instituţii de învăţământ din judeţ. De asemenea împreună cu Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale se va prezenta cadrelor un simpozion tematic dedicat celor 81 de ani de existenţă a protecţiei civile în România, materiale care vor fi postate şi pe site-ul inspectoratului; luna februarie desemnându-se „Luna Protecţiei Civile”.

Astăzi, 27.02.2014, cadrele ISU au fost angrenate să participe la diferite jocuri sportive în cadrul desfăşurării „Cupei protecţiei civile” la minifotbal unde pompierii s-au duelat cu reprezentativele similare ale instituţiilor publice, iar la şah şi tenis de masă cadrele cele mai bune au primit cupe şi diplome.--------------------------------------------------------------------------------------------


       '
Info litoral


Votează legal!


F.O.C.


Asociaţia sportiva
a Pompierilor


Schengen România


Vacanţă în siguranţă


Apel unic de
urgenta - 112


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie