Cele 2 tronsoane ale drumurilor judetene 108 A şi 108 R au fost redeschise

Astăzi, 04.11.2014 cele două tronsoane ale drumurilor judeţene 108 R spre comuna Treznea şi 108 A spre localitatea Huta, comuna Buciumi au fost redeschise traficul desfăşurându-se normal.--------------------------------------------------------------------------------------------


Doua tronsoane de drum judetean inchise

Din cauza chiciurei granulare depuse pe copaci aceştia s-au înclinat, au început să se rupă şi să cadă pe partea carosabilă fiind afectate două sectoare de drum judeţean: 108 R spre comuna Treznea şi 108 A la limita judeţului Sălaj spre localitatea Huta, comuna Buciumi.

În ultimele zile Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj a fost solicitat să intervină de peste 10 ori pentru a fluidiza traficul pe drumul E 81 spre Cluj-Napoca, în zona Meseş, de crengi şi copaci rupţi pe partea carosabilă.

În continuare DJ 108 R spre comuna Treznea este închis, dar se intervine (cu personal de la ocolul silvic Stejarul, un echipaj ISU şi alte forţe) pentru degajarea carosabilului şi deblocarea acestui drum de crengi şi copaci rupţi. Circulaţia spre comuna Treznea se desfăşoară pe DJ 108 A ca rută ocolitoare cu o distanţă suplimentară de 15 km.--------------------------------------------------------------------------------------------


Masuri de prevenire a incendiilor in sezonul rece

Din datele statistice, rezultă că în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetăţeneşti. Pericolul de izbucnire a incendiilor creşte datorită sistemelor şi mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menţinerea temperaturii mediului interior, la un anumit nivel de confort, necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii zilnice.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu, în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” al judeţului Sălaj, face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel

- verificarea cu grijă a sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile apropiere;

- coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de persoane specializate şi autorizate. Aprinderea funinginii in interior la coşurile necurăţate poate produce o temperatura de 800-1000C;

- văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

- cenuşa va fi evacuată periodic, într-un loc amenajat în acest scop;

- sobele nu vor fi lăsate în funcţiune, fără supraveghere sau în grija copiilor.

se interzice

- aprinderea focul cu benzină sau alte lichide inflamabile;

- funcţionarea sobelor supraîncălzite;

- folosirea sobelor cu uşi defecte;

- depozitarea materialelor combustibile deasupra sobei;

- uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor.

a) Pentru sobele de încălzit cu acumulare de căldură

- în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;

- depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distanţă de 0,50 m;

- în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se va proteja cu tablă metalică, având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;

- materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor vor fi la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

- nu se vor introduce lemne cu lungimea mai mare decât focarul şi nu se va lăsa uşa de la focar deschisă;

b) Pentru sobele de încălzit fără acumulare de căldură

- sobele de metal se vor amplasa la distanţă de minim 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor şi nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă;

- la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă, sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă, ori cu alt material incombustibil cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;

- postamentul termoizolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;

- când sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic;

- nu este permis a se aprinde focul cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori sa se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii.

c) Pentru centralele termice

- amplasarea instalaţiilor de încălzire centrală, în clădiri independente ori alipite acestora conform normativelor tehnice specifice;

- verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;

- curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

se interzice

- neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, a presiunii din cazan, cu indicatoare de nivel pentru combustibil, cu supape de siguranţă sau nefuncţionarea acestor aparate;

- depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului pentru consum zilnic);

- depozitarea în încăperile centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

- supraalimentarea cu combustibil.

Avându-se în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se impune ca fiecare cetăţean să dovedească mai multă responsabilitate în acţiunile proprii, să-şi însuşească în mai bune condiţii, normele de prevenire a incendiilor, să le transmită pe orice cale şi altora şi să ia atitudine împotriva celor care le încalcă.

Respectând măsurile de apărare împotriva incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.--------------------------------------------------------------------------------------------


      
Votează legal


F.O.C.


Asociaţia sportiva
a Pompierilor


Schengen România


Vacanţă în siguranţă


Apel unic de
urgenta - 112


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie